Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=809

Порадьте будь-ласка літературу 2008 та 2009-х років на тему "Методика складання та аудит фінансової звітності малих підприємств"?

Сухорученко Ю.Б.
2009-06-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вам наступну літературу:

65.052.9(4УКР)
К72
Костюченко, Валентина Миколаївна.
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. М. Костюченко ; Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 528 с. : табл. - Бібліогр.: с. 445-461.


Кучеренко, Тамара.
Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 2. - С. 36-38. - Бібліогр. с. 38 (5 назв.)

Городянська, Л.
Облік доходів, витрат, фінансових результатів суб'єктів малого підприємництва та особливості фінансової звітності [Текст] / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 3. - С. 28-39. - Бібліогр. с. 39 (13 назв.)

Кучеренко, Тамара.
Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4. - С. 37-40. - Бібліогр. с. 40 (10 назв.)

Гуцаленко, Л. В.
Адаптація аудиторської діяльності України до міжнародних стандартів [Текст] / Л.В. Гуцаленко, О.Д. Шевчук, В.П. Бралатан // Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С. 96-98. - Бібліогр. у прим.

Кучеренко, Т.
Принцип історичної "фактичної" собівартості у фінансовій звітності [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 14-18. - Бібліогр. с. 18 (8 назв.)

Кучеренко, Т.
Фінансова звітність як складова економічних наук [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 9. - С. 21-29. - Бібліогр. с. 29 (16 назв.)

Нашкерська, Галина.
Дослідження впливу проведених коригувань фінансової звітності на фінансовий стан та результати діяльності підприємства [Текст] / Г. Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 19-24. - Бібліогр. с. 24 (4 назв.)

Кузнецова, Світлана.
Регламентування фінансової бухгалтерської звітності в Україні [Текст] / С. Кузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 25-31. - Бібліогр. с. 31 (17 назв.)

Кучеренко, Тамара.
Регламентування облікової політики фінансової звітності [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 5. - С. 24-34. - Бібліогр. с. 34 (14 назв)