Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=810

Доброго дня. Будь ласка, підкажіть, де можна знайти інформацію на тему: "Оцынка майнового стану ТОВ…"

Тетяна
2009-06-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо ознайомитись з такою літературою:

65.053
Б14
Багров, В. П.
Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В.П. Багров, І.В. Багрова ; Дніпропетровська держ. фінансова академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 158 с.

65.29
Г44
Гетьман, Оксана Олександрівна.
Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / О.О.Гетьман, В.М.Шаповал ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Дніпропетр. ун-т економіки та права . - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 308 с. : табл. + Додатки.

65.053
Г 70
Городня, Тетяна Анатоліївна.
Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Городня. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 284 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці розд.

65.053
Е45
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т.Д. Костенко та ін. ; Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 400 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 371-374.

65.053
П80
Прокопенко, Іван Федорович.
Методика і методологія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 430 с. : табл., граф. - Бібліогр.: с. 393-396.

65.29
С13
Савицька, Глафіра Вікентіївна.
Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г.В.Савицька. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2005. - 664 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 658-662

65.053
Т 19
Тарасенко, Ніна Вікторівна.
Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Н. В. Тарасенко. - 4-е вид., стереотип. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 344 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 342-343.