Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=811

Доброго дня. Будь ласка, підкажіть, де можна знайти інформацію на тему: "Фінансова безпека держави"
Монографії Ковальчука Т.Т. та Варсалія.

Ірина
2009-06-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

В читальній залі нашої бібліотеки Ви можете отримати літературу:

65.9(4УКР)26
Б24
Барановський, Олександр Іванович.
Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) [Текст] : монографія / О.І. Барановський ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.], 2004. - 760 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 712-733.

65.9(4УКР)29
Є 74
Єрмошенко, Микола Миколайович.
Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства [Текст] : научное издание / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева, А.М. Ашуєв. - Препр. наук. доповіді. - К. : [б. и.], 2005. - 78 с. - Бібліогр.: с. 75-77.

65.9(4УКР)
Є 74
Єрмошенко, Микола Миколайович.
Фінансова безпека держави [Текст] : національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення: Монографія / М.М. Єрмошенко. - К. : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 309 с.

65.9(4УКР)
С91
Сухоруков, А. І.
Фінансова безпека держави [Текст] : навч. посіб. / А.І.Сухоруков, О.Д.Ладюк ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 192 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 115-119.


Хитрін, О. І.
Фінансова бзпека комерційних банків [Текст] / О.І. Хитрін // Фінанси України. - 2004. - №11. - С. 118-123.

Смирнов, С. М.
Проблеми впровадження інформаційних технологій у систему управління фінансовою безпекою регіонів [Текст] / С. М. Смирнов // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 10. - С. 182 - 188. - Бібліогр.: с. 187 - 188.

Шелест, В. В.
Управління фінансовою безпекою довірчого товариства / В. В. Шелест // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 3. - С. 181- 184. - Бібліогр.: 11 назв