Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=813

Допоможіть знайти підручники по малому підприємництву випущений від 2007-2009рр

Станко Роман Михайлович
2009-06-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Ознайомтесь, будь ласка, з наступною літературою:

65.9(4УКР)29
Г57
Говорушко, Т. А.
Малий бізнес [Текст] : навч. посіб. / Т.А. Говорушко, О.І. Тимченко ; Міністерство освіти і науки України, Національний ун-т харчових технологій. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 196 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 193-194.

65.29
К49
Клівець, Павло Григорович.
Стратегія підприємництва [Текст] : навч. посіб. / П.Г.Клівець. - К. : Академвидав, 2007. - 320 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 318-319.

65.052.9(4УКР)
М 60
Милявська, Елеонора Павлівна.
Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Е. П. Милявська, О. І. Жабін ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудів. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 162 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці тем.

Вовчук В.
Великі ідеї для малого бізнесу [Текст] / Вовчук В. // Персонал. - 2007. - № 6. - С. 86- 88

Овчаренко, В.
Мале підприємництво в контексті інституціоналізації середнього класу в трансформаційній економіці України / В. Овчаренко // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 7. - С. 3-5. - Бібліогр.: 9 назв.

Шабранська, Наталія Ігорівна.
Інноваційна діяльність як чинник прискореного розвитку малого підприємництва [Текст] / Н.І. Шабранська // Проблеми науки. - 2007. - № 9. - С. 20-25. - Библиогр.: с. 25 (12 назв.)

Кириченко, О. А.
Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О. А. Кириченко, К. Г. Ваганов // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 103- 118. - Бібліогр.: 27 назв

Федоренко, С. В.
Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні [Текст] / С. В. Федоренко // Економіка та держава. - 2008. - № 5. - С. 4-5.

Бобиль, В.
Розвиток малого та середнього підприємництва як складова соціально-економічної стабільності сучасної України [Текст] / В. Бобиль // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 3. - С. 35-38

Усик, В. І.
Розвиток поняття "сектор малого та середнього бізнесу" в Україні та ЄС / В. І. Усик // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 4. - С. 153-158. - Бібліогр.: 15 назв