Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=819

Доброго дня. Будь ласка, підкажіть, де можна знайти інформацію на тему: " Документальні перевірки податкових органів правильності нарахування податку на прибуток від страхової діяльності "

Тетяна
2009-06-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


В бібліотеці Ви можете отримати літературу:


67.9(4УКР)302
Г27
Гега, Петро Терентійович.
Основи податкового права [Текст] : навч. посіб. / П.Т. Гега, Л.М. Доля. - 4-е вид., пероб. і доп. - К. : Знання, 2003. - 312 с. - Бібліогр.: с. 304-307.

67.9(4УКР)302
Г 76
Грамацький, Ернест.
Перевірки: податкова міліція [Текст] : методический материал / Е. Грамацький, С. Сегеда, О. Татаревський. - К. : [б. и.], 2005. - 168 с.

65.26
Г96
Гусак, Н. Б.
Контроль податкових органів за діяльністю підприємств [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.Б.Гусак, Ю.Д.Гусак ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Буковин. держ. мед. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. : табл. + Додаток с. 311-316. - Бібліогр.: с. 308-310.

65.9(4УКР)26
К82
Крисоватий, Андрій Ігорович.
Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима ; Терноп. акад. нар. госп-ва. Ін-т фінансів. - Тернопіль : Карт-бланш, 2004. - 308 с. - Бібліогр.: с. 297-304.

65.9(4УКР)26
Л 64
Литвиненко, Ярослав Васильович.
Податкова політика [Текст] : навч. посібник / Я.В. Литвиненко. - К. : МАУП, 2003. - 224 с. : іл.

65.9(4УКР)26
М12
Маглаперідзе, Алла Сергіївна.
Податковий менеджмент [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А. С. Маглаперідзе, В. В. Храпкіна ; М-во освіти і науки України, Макіївський екон.-гуманіт. ін.т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 328 с. : табл. - Бібліогр.: с. 323-327.

65.9(4УКР)26
П18
Паранчук, Степан Васильович.
Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С.В.Паранчук, Є.М.Романів, О.С.Червінська ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2005. - 278 с. .

Маринів, Н.
Місце податкової перевірки в системі податкового контролю / Н. Маринів // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - №2(41). - С. 161-167.

Піддубна, Дарія Василівна.
Здійснення державними органами повноважень у сфері обліку платників податків та обліку надходжень податків [Текст] / Д.В. Піддубна // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - С. 462-466. - Бібліогр.: 14 назв.

Оніщик, Юрій Віталійович.
Організація - платник податку як суб’єкт фінансово-правової відповідальності [Текст] : общественно-политическая литература / Ю.В. Оніщик // Держава і право. - 2007. - Вип. 36. - С. 332-337. - Бібліогр.: 26 назв.