Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=823

Фінансове посередництво на фінансовому ринку України та Польщі(порівняння)

Іваненко Яна Леонідівна
2009-06-23
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо переглянути літературу:

65.26
Б90
Буднік, Марина Миколаївна.
Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 334 с. - Бібліогр.: с. 195-198.

65.9(0)26
К23
Карлін, Микола Іванович.
Фінанси зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / М. І.Карлін ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - К. : Кондор, 2004. - 384 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 379-382.

65.26
С51
Смолянська, О. Ю.
Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / О.Ю. Смолянська ; М-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 384 с. - Бібліогр.: с. 379-382.

67.302
С 83
Страхування експортних кредитів: залучення польського досвіду [Текст] : (Збірник довідкових матеріалів та нормативних актів) / Всеукраїнський благодійний фонд "Громадянська енергія"; За заг.ред. А.А. Гриценко. - К. : ПП О.Ю.Дехтярчук, 2003. - 158 с.


Корнєєв, В. В.
Модель та інструментарій фінансового ринку України [Текст] / В.В. Корнєєв // Фінанси України. - 2005. - №6. - С. 76-81.

Любкіна, О. В.
Фінансові ринки у контексті глобалізації [Текст] / О.В. Любкіна // Фінанси України. - 2005. - №9. - С. 122-128.

Версаль, Н. І.
Фінансове посередництво в Україні: теоретичні та практичні аспекти [Текст] / Н.І. Версаль // Фінанси України. - 2005. - №9. - С. 99-108.

Смик, Е.
Розвиток ринку капіталу у Польщі [Текст] / Е. Смик, Б.М. Мізюк // Фінанси України. - 2006. - №3. - С. 126-134.

Лютий, І. О.
Проблеми розвитку сучасного міжнародного фінансового ринку та інтеграційний курс України [Текст] / І.О. Лютий, В.І. Міщенко // Фінанси України. - 2006. - №5. - С. 21-31.

Рисін, Віталій.
Влив іноземних банків на функціонування банківської системи Польщі [Текст] / В. Рисін, В. Бабенко, З. Лапішко // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 3. - С. 24-27 : Табл.: 2; Граф. 3. - Бібліогр.: 5 назв.

Стоєцький, Сергій.
Торговельно-економічне співробітництво України з Польщею після приєднання Польщі до ЄС [Текст] / С. Стоєцький // Політичний менеджмент. - 2007. - №4. - С. 93-102. - Бібліогр. 29 назв.

Бобров, Є. А.
Роль та місце ринку фінансоих послуг у структурі фінансового ринку / Є. А. Бобров // Фінанси України. - 2007. - № 4. - С. 88-94. - Бібліогр.: 6 назв

Білоченко , А. М.
Розвиток фінансового ринку Республіки Польша [Текст] / А. М. Білоченко // Фінанси України. - 2007 . - № 5 . - С. . 86 – 95.

Бєлєнький, Петро.
Розвиток системи фінансових посередників України в умовах посилення глобалізаційних процесів [Текст] / П. Бєлєнький, О. Другов // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 12. - С. 30-33. - Бібліогр. в кінці ст.: с. 33.

Корнєєва, В. В.
Модифікація форм фінансового посередництва в Україні [Текст] / В.В. Корнєєва // Фінанси України. - 2008. - №1. - С. 77-85.

Шлюсарчик, Б.
Шанси і загрози, які створює перед Польщею світова економіка / Б. Шлюсарчик // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 48- 52. - Бібліогр.: 19 назв.

Плескач, В. Л.
Фінансові послуги як складова інтеграції України у світовий інформаційно-еконогмічний простір [Текст] / В. Л. Плескач // Фінанси України. - 2008. - № 8. - С. 89-95.

Дорошенко, І. В.
Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи [Текст] / І. В. Дорошенко // Фінанси України. - 2009. - № 3. - С. 77-89. - Библиогр.: с. 89 (16 назв)