Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=824

Добрий день! Допоможіть, будь-ласка знайти інформацію про фінансовий ринок Польщі! Дякую!

Анікієнко Вікторія
2009-06-23
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Ознайомтесь з наступною літературою:

65.26
Б90
Буднік, Марина Миколаївна.
Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 334 с. - Бібліогр.: с. 195-198.

65.9(0)26
К23
Карлін, Микола Іванович.
Фінанси зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / М. І.Карлін ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - К. : Кондор, 2004. - 384 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 379-382.

65.26
С51
Смолянська, О. Ю.
Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / О.Ю. Смолянська ; М-во освіти і науки України, Полтавська держ. аграрна академія. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 384 с. - Бібліогр.: с. 379-382.

Любкіна, О. В.
Фінансові ринки у контексті глобалізації [Текст] / О.В. Любкіна // Фінанси України. - 2005. - №9. - С. 122-128.

Смик, Е.
Розвиток ринку капіталу у Польщі [Текст] / Е. Смик, Б.М. Мізюк // Фінанси України. - 2006. - №3. - С. 126-134.

Білоченко , А. М.
Розвиток фінансового ринку Республіки Польша [Текст] / А. М. Білоченко // Фінанси України. - 2007 . - № 5 . - С. . 86 – 95.

Румянцева С.
Особливості польського ринку цінних паперів [Текст] / А. М. Білоченко // Цінні папери в Україні. – 2008. - № 8. - С. 35.

Дорошенко, І. В.
Теоретико-методологічні основи концепції розвитку фінансових ринків в умовах глобальної кризи [Текст] / І. В. Дорошенко // Фінанси України. - 2009. - № 3. - С. 77-89. - Библиогр.: с. 89 (16 назв)