Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=829

Доброго дня!
Допоможіть будь-ласка відшукати літературу по запиту:
1. Звітність підприємств
2. Вимоги до звітності підприємств

Яцко Максим
2009-06-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.052.9(4УКР)
Т67
31 положення (стандарт) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності. Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку / кер. видав. проектів О. А. Кривенко ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2007. - 176 с.

65.052.9(4УКР)
Т67
32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності : зб. / відп. за вип. Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2008. - 308 с.

65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю : Метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. - К. : Атіка ; К. : Ельга- Н, 2003. - 304 с

65.052.9(4УКР)
К95
Кучеренко, Тамара Євгенівна.
Звітність підприємств : підручник / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко. - К. : Знання, 2008. - 496 с. : рис., табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 486-492

65.052.9(4УКР)
Л46
Лень В.С.
Звітність підприємства : Підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко ; Чернігівський держ. технологічний ун-т. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 616 с. : табл.

65.052.9(4УКР)247
С 22
Сахарцева, Ірина Іванівна.
Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України : Навч. посібник / І.І. Сахарцева. - К. : Кондор, 2003. - 614 с.

65.052.9(4УКР)247
Т48
Ткаченко, Іван Терентійович.
Звітність бюджетних установ : Навч. посіб. / І.Т. Ткаченко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет . - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2005. - 548 с. : табл. - Бібліогр.: с. 543-546