Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=830

Допоможіть здійснити підбір літератури (друкованні видання, книги, статті, публікації)де було б надання короткої анотації публікації, а також змісту (для книг) із зазначенням назви, автора, місця і року видання з дисципліни " Формування бізнес-моделі підприємства" Дуже дякую

Єрьоміна Валентина Олегівна
2009-06-25
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.29
В36
Верхоглядова Н.І.
Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 384 с. - Бібліогр.: с. 368-370

65.29
Ж24
Жалило, Борис Анатольевич.
Управление филиалами: рекомендации : научно-популярная литература / Б.А.Жалило. - К., 2005. - 68 с. : іл, табл.


65.29
К49
Клівець, Павло Григорович.
Стратегія підприємництва : навч. посіб. / П.Г.Клівець. - К. : Академвидав, 2007. - 320 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 318-319.

65.9(4РОС)29
К 71
Коссов, Владимир Викторович.
Бизнес- план: обоснование решений : Учеб. пос. / В.В. Коссов ; Государственный ун-т Высшая школа экономики. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ВШЭ, 2002. - 272 с. : табл. - Бібліогр.: с. 269-270


65.29
К 90
Кулішов, Володимир Васильович.
Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Кулішов ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 208 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 203-205


67.29
К95
Кучеренко, Віктор Романович.
Бізнес-планування фірми : Навч. посіб. / В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов, О.С. Маркітан. - К. : Знання, 2006. - 424 с. - Бібліогр.: с. 422-423

65.29
М58
Мізюк, Богдан Михайлович.
Стратегічне управління : підручник / Б.М.Мізюк. - 2-е вид., перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 388 с. - Бібліогр.: с. 339-34365.9(4УКР)29
М15
Макаровська, Тетяна Павлівна.
Економіка підприємства : Навч. посіб. / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2003. - 304 с. : іл. - Бібліогр.: с. 293-297

65.29
М15
Македон, В'ячеслав Владиславович.
Бізнес-планування : навч. посіб. / В. В. Македон ; Дніпропетров. ун-т економіки та права . - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 236 с. : табл. - Бібліогр.: с. 230-232

65.01
М 54
Методичні основи розвитку стабілізаційних процесів в середовищі підприємств : методический материал / Г.В. Саєнко, О.О. Папаіка, Я.А. Гольфельд та ін.; Відп. за вип. А.Ф. Золотов ; Мін-во освіти і науки України, Луганський нац. педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка, Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського. - Луганськ : ЛНПУ ім. Т. Шевченка, 2004. - 228 с. - Бібліогр.: с. 220-226

Інтернет -ресурси:

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5