Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-06-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=834

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу (бажано електронні ресурси, хоч можна і друковані видання)до теми "Інноваційний потенціал українського малого бізнесу". Дякую.

Таня
2009-07-01
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо переглянути наступну літературу:

65.050.9(4УКР)2
М26
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Ілляшенко. - Суми : Університетська книга, 2008. - 616 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.

65.050
П22
Пашута, Микола Тимофійович.
Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання [Текст] : навч. посіб. / М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 120 с. - Бібліогр.: с. 114-116.

65.9(4УКР)
П78
Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України [Текст] / Я.А. Жаліло та ін. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Державне агентство України з інвестицій та інновацій. - К. : НІСД, 2006. - 120 с.

65.9(4УКР)29
П78
Провайдинг інновацій [Текст] : підручник / М. П. Денисенко [та ін.] ; за ред. М. П. Денисенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 448 с. - Бібліогр. наприкінці розд. -

65.9(4УКР)
У-67
Управління інноваційною діяльністю в економіці України [Текст] : колективна наукова монографія / Національна академія управління ; за наук. ред. С. А. Єрохін. - К. : [б. и.], 2008. - 116 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.


Варфоломєєва, В. О.
Інформаційне забезпечення управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого бізнесу [Текст] / В.О. Варфоломєєва // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №4. - С. 165-171.

Єфремов, О.
Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства як чинник економічного зростання [Текст] / О. Єфремов // Віче. - 2008. - № 12. - С. 14-15. - Библиогр. в конце ст.

Назарчук, В. Л.
Современные общемировые тенденции развития инноваций / В. Л. Назарчук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 25- 30. - Бібліогр.: 11 назв

Борейко, В. І.
Інновації як основа економічного зростання / В. І. Борейко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 42- 48 : табл. - Бібліогр.: 12 назв

Мельник, О. Г.
Сутність інновацій та інноваційного розвитку / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12. - С. 20- 26 : табл. - Бібліогр.: 15 назв

Попович , О. С.
До питання про визначення стратегії інноваційного розвитку України [Текст] / О. С. Попович // Наука та інновації. - 2009. - № 3. - С. 57 - 71.