Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Doktorvolos.ru: народное средство для роста волос. | Творы Ф. Багушэвiча на bellib.org.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-07-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=840

Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати матеріали до теми "Бухгалтерський облік і аналіз процесу виробництва". Дуже дякую.

Рибальченко В.С.
2009-07-02
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.052(4УКР)
Г 75
Грабова, Ніна Микитівна.
Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посібник / Н.М. Грабова; За ред. М.В. Кужельний. - 6-е вид. - К. : "А.С.К.", 2002. - 266 с. - (Економіка. Фінанси. Право.).


65.052(4УКР)
Д19
Даньків, Йосип Якимович.
Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остапюк. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 206 с.


65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. - К. : Атіка ; К. : Ельга- Н, 2003. - 304 с.


65.052(4УКР)
Д 64
Должанський, Микола Іванович.
Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посібник / М.І. Должанський, А.М. Должанский ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Львівський банківський ін-т. - Львів : ЛБІ НБУ, 2003. - 496 с. : табл. + Додатки с. 435- 491. - Бібліогр.: с. 492-494.


65.052(4УКР)
А 92
Атамас, Петро Йосипович.
Основи обліку в бюджетних організаціях [Текст] : навч. посібник / П.Й. Атамас; Дніпропетровський ун-т економіки та права ; Дніпропетровський університет економіки та права . - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 284 с.

65.052(4УКР)
С 22
Сахарцева, Ірина Іванівна.
Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України [Текст] : навч. посібник / І.І. Сахарцева. - К. : Кондор, 2003. - 614 с.

65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 5-е вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2003. - 736 с.

65.052(4УКР)
С 42
Скворцов, Николай Никанорович.
Самоучитель по бухгалтерскому учету (с нормативными документами) [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 1 / Н.Н. Скворцов. - К. : [б. и.], [1993]. - 77 с. - Текст рос. мовою.

65.052
Л 67
Лишиленко, Олександр Васильович.
Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / О.В. Лишиленко. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 632 с. : табл. + Додатки с. 593-627.


65.052
Г97
Гуцайлюк, Лідія Орестівна.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Гуцайлюк, В.В. Сопко, Ю.М. Іванечко ; Міністерство освіти і науки України, Університет економіки та права "КРОК". - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 160 с. : табл. - Бібліогр.: с. 156-157. - ISBN 966-364-238-6 : 25 грн.
На обкл. прізвище третього автора Іванечко, Ю.М.

65.052.9(4УКР)
Б94
Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база [Текст] : навчальні матеріали / Міністерство освіти і науки України, Чернігівський держ. технологічний ун-т ; Уклад. В.С. Лень. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 398 с. : табл.

65.052
Б94
Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік [Текст] : навч. посіб. / В. Сопко та ін. - Тернопіль : Астон, 2005. - 496 с. + Додатки с. 482-493. - Бібліогр.: с. 494-495.


65.052.9(4УКР)
М 60
Милявська, Елеонора Павлівна.
Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Е. П. Милявська, О. І. Жабін ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудів. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 162 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці тем.

65.052.9(4УКР)
Т67
31 положення (стандарт) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності. Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку [Текст] / кер. видав. проектів О. А. Кривенко ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2007. - 176 с.

65.052.9(4УКР)
Т67
32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності [Текст] : зб. / відп. за вип. Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2008. - 308 с.


65.052
О-66
Орлова, Валентина Кузьмівна.
Основи бухгалтерського обліку [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. К. Орлова ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу . - 2-е вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 296 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 295.

65.052
Г 19
Ганін, Віктор Іванович.
Теоретичні основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В. І. Ганін, Т. В. Синиця ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 336 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 266-273.