Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-07-29
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=864

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти джерела інформації про фондові біржі в Україні та їх ринкову практику. Дуже дякую!

Тетяна Вікторівна
2009-07-30
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.9(4УКР)42
Д81
Дудяк, Роман Петрович.
Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / Р.П.Дудяк, С.Я.Бугіль. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 360 с. : табл.

65.26
З-14
Загородній, Анатолій Григорович.
Біржа. Біржові операції [Текст] : термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - Вид. 2-е, випр. та доп. - К. : Алерта, 2008. - 188 с. - Бібліогр.: с. 181-185.

65.9(4УКР)26
З-14
Загородній, Анатолій Григорович.
Цінні папери. Фондовий ринок [Текст] : термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - Львів : БаК, 1999. - 168 с.

65.9(4УКР)26
К68
Корпоративне управління і фондовий ринок [Текст] : підручник / О.М. Царенко та ін.; За ред. І.В. Сало. - Суми : Університетська книга, 2005. - 336 с. - Бібліогр.: с. 330-333.

65.9(7СПО)26
М 77
Монтано, Даниель.
Биржи и банки ХХІ столетия: новая волна [Текст] : катализатор всемирной экономической и финансовой революции ХХІ столетия. Как Вы можете стать биржевым маклером и почему Вы должны это сделать / Д. Монтано; Пер. с англ. В.М. Грузин, Худ.-оформ. Ю.В. Топерик. - К. : Амадей, 2001. - 272 с.

65.9(4УКР)29
О-24
Обритько, Борис Абрамович.
Менеджмент посередницької та біржової діяльності [Текст] : навч. посібник / Б.А. Обритько. - К. : МАУП, 2003. - 264 с. : іл. - Бібліогр.: с. 258-259.

67.9(4УКР)302
Ц65
Цінні папери та фондовий ринок в Україні [Текст] : нормат.-правове регулювання / упоряд. О. М. Роїна ; відп. за вип. Є. К. Пашутинський. - К. : Скіф, 2008. - 392 с. : табл.
Фондовий ринок України очікує інновацій [Текст] // Економіст. - 2008. - № 5. - С. 26-27 : граф.


Огородник , В.
Фондовий ринок України: аналіз проблем, особливостей та напрямів розвитку [Текст] / В. Огородник // Економіст. - 2008. - № 8. - С. 31-33 : табл., граф.

Іванова, К. В.
Регулювання фондового ринку на прикладі країн із розвиненою економікою / К. В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N11. - С. 36- 40 : табл. - Бібліогр.: 17 назв

Калинець, К. С.
Особливості розвитку та динаміка функціонування фондових бірж в Україні [Текст] / К. С. Калинець // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 189-197. - Бібліогр. : 5 назв.

Корнійчук, Олександр.
Організаційно-економічні відносини конкурентоспроможного фондового ринку [Текст] / О. Корнійчук // Ринок цінних паперів України. - 2008. - № 1-2. - С. 9 - 18.

Козоріз, М. А.
Капіталізація фондових бірж України: особливості та проблеми [Текст] / М. А. Козоріз, К. С. Калинець // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 157-162. - Бібліогр.: 8 назв.

Калач, Г. М.
Сучасні тенденції фінансової політики у сфері фондового ринку / Г. М. Калач // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 216-222. - Бібліогр.: 17 назв

Пасечник, Т. О.
Європейська інтеграція фондового ринку України як механізм зниження ризиків [Текст] / Т. О. Пасечник, О. В. Копилова // Фінанси України. - 2009. - № 6. - С. 77-84