Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-07-31
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=866

Суть і значення постулатів аудиту.

Демків Наталія Іванівна
2009-08-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


В читальній залі нашої бібліотеки Ви можете отримати наступну літературу:

65.9(4УКР)26
Г65
Гончарук, Яків Андрійович.
Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 448 с. + Додаток. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)26
Д 67
Дорош, Ніна Іванівна.
Аудит: методологія і організація : монографія / Н.І. Дорош. - К. : Знання, 2001. - 404 с.

65.052
Л46
Лень, Василь Степанович.
Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Лень, В. А. Нехай ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 256 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 253-255.

65.26
П30
Петровська, Ірина Олегівна.
Аудит [Текст] : навч. посіб. / І.О. Петровська, Т.В. Шмакова; За наук. ред. Л.Г. Чернюк. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 108 с.

65.052
П 93
Пшенична, Антоніна Жанівна.
Аудит [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ж. Пшенична ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 279-283.

Редько, Олександр.
Якість аудиторських послуг: філософія та міфологія [Текст] / О. Редько // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 46-54. - Бібліогр. с. 54 (8 назв.)

Чумакова, Ірина.
Аудит ефективності: зарубіжний досвід та українські реалії [Текст] / І. Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 55-62. - Бібліогр. с. 62 (19 назв.)

Кодацький , В. П.
Теоретичні основи аудиту / В. П. Кодацький // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 1. - С. 29-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Голяш, Ірина.
Концепція маркетингового аудиту: проблеми теорії та практики [Текст] / І. Голяш, Н. Галушка // Журнал європейської економіки. - 2008. - Т.7 (№ 3). - С. 289 - 297. - Бібліогр. в кінці ст.

Шалімова, Н. С.
Концептуальні підходи до визначення якості аудиту / Н. С. Шалімова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 237-248 : рис. - Бібліогр.: 22 назви

Федченко, Тетяна.
Процес аудиту ефективності виконання бюджетної програми [Текст] / Т. Федченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 6. - С. 50-56. - Бібліогр. с. 56 (16 назв)