Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-08-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=868

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ УМОВ І ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ЖІНОК

Логвиненко Сергій Станіславович
2009-08-04
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступну літературу:

67.9(4УКР)304
В80
Впровадження ґендерних підходів [Текст] : научно-популярная литература. - К. : [б. и.], 2005. - 46 с.

60.5
В14
Вакуленко, Світлана Миколаївна.
Соціологія праці [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. М. Вакуленко. - К. : Знання, 2008. - 264 с. : табл. - Бібліогр.: с.238-262 та наприкінці тем.

60.54
Ґ 34
Ґендер і державна політика [Текст] = Gender public policy : навч. посіб. / Упоряд. П. Ренкін, Пер. з англ. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004. - 396 с. - Бібліогр. англ. мовою. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)24
Є 83
Єсінова, Ніна Ігорівна.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. - К. : Кондор, 2006. - 432 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 425-426.

67.9(4УКР)304
З-19
Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків [Текст] : общественно-политическая литература / Заг. ред. і упоряд. О.І. Суслова, Е.Р. Рахімкулов. - К. : Заповіт, 2006. - 190 с. - Бібліогр.: с. 183-186.

60.55
О-75
Основы гендерной политики (гендерология) [Текст] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав., обучающихся по спец. "Социальная работа" / М-во образования и науки Российской Федерации, Рос. гос. социальный ун-т ; под ред. Г. И. Климантова. - [Изд. 2-е, исп. и доп.]. - М. : Перспектива : Издательство Рос. гос. социального ун-та, 2008. - 208 с. - Библиогр. в конце глав.

Федькович Г.
Принципи однакового ставлення та заборона дискримінації за ознакою статі в галузі праці [Текст] / Федькович Г., Поцюрко Р., Трохим І., Чумало М. // Персонал. - 2007. - № 4. - С. 58- 69. - Бібліогр.: 42 назви

Аксьонова, С.
Форми зайнятості жінок і материнство [Текст] / С. Аксьонова // Україна: аспекти праці. - 2007. - № 6. - С. 3-9 : Рис.: 3. - Бібліогр.: 18 назв

Щебрюк, Н.
Єдність і диференціація правового регулювання праці жінок [Текст] / Н. Щебрюк // Право України. - 2009. - № 1. - С. 63-66. - Бібліогр.: с. 66 (19 назв)

Чорноус, Олена Василівна.
Гарантії та види трудових прав жінок при прийнятті на службу до ОВС України [Текст] / О. В. Чорноус // Наше право. - 2009. - № 1 ч. 1. - С. 94-97. - Бібліогр. наприкінці ст.