Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-08-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=871

Правил трансфертного ціноутворення

Шрамко Світлана Олександрівна
2009-08-10
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу, яку Ви можете отримати в читальній залі нашої бібліотеки:

65.42
Б44
Бєлявцев, М. І.
Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / М.І. Бєлявцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова ; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 332 с. - Бібліогр.: с. 274-275.

65.42
О75
Основи ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Верхоглядова [та ін.]. - К. : Кондор, 2007. - 252 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)25
П32
Пінішко, Василь Степанович.
Ціно- і тарифотворення [Текст] : навч. посіб. / В. С. Пінішко. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 304 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 298-302.

65.9(4УКР)25
Ш 66
Шкварчук, Людмила Олександрівна.
Ціни і ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Шкварчук. - 3-є вид., виправлене. - К. : Кондор, 2005. - 214 с + Додатки с. 194-207. - Бібліогр.: с. 208-212.


Макаренко, М. І.
Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ [Текст] / М.І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №4. - С. 44-51.

Корнієнко, А,І.
Економіко-статистичний аналіз міжбюджетних трансфертів в Україні [Текст] / А,І. Корнієнко // Статистика України. - 2006. - №2. - С. 30-34.

Савченко, Тарас.
Практика трансфертного ціноутворення в банках України [Текст] / Т. Савченко // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 2. - С. 26-31 : Табл.: 5; Граф.: 3. - Бібліогр. 13 назв.

Кузьменко, О.
Напрями вдосконалення правових засад системи міжбюджетних трансфертів в Україні / О. Кузьменко // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. - 2007. - № 3. - С. 61-66.

Терещенко , О. О.
Трансферне ціноутворення як інструмент контролінгу [Текст] / О. О. Терещенко , О. О. Волошанюк // Фінанси України. - 2007 . - № 5 . - С. . 127 - 135

Бондарук, Т. Г.
Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин / Т. Г. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 146 - 153. - Бібліогр. с. 153.