Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-08-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=882

Робочі документи аудитора (бажано спеціалізована література науково-практичного характеру).
Дякую!

Яцко Максим
2009-08-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)49
І-19
Іваніна, Олена Олександрівна.
Аудит туристичної діяльності : Навч. посіб. / О.О. Іваніна ; Міністерство освіти і науки України, Донецький інститут туристичного бізнесу. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 256 с. : табл. - Бібліогр.: с. 239-253

65.9(4УКР)26
Б 75
Бодюк, Адам Васильович.
Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності : Монографія / А.В. Бодюк. - К. : Кондор, 2005. - 356 с.

65.26
К82
Крисюк, Володимир Іванович.
Аудит в підприємствах торговельного бізнесу : Навч. посіб. / В.І. Крисюк, Н.М. Крисюк, О.В. Юрченко ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 232 с. : табл.


65.26
П30
Петровська, Ірина Олегівна.
Аудит : Навч. посіб. / І.О. Петровська, Т.В. Шмакова; За наук. ред. Л.Г. Чернюк. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 108 с

65.052
П 93
Пшенична, Антоніна Жанівна.
Аудит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ж. Пшенична ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 279-283Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4