Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-08-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=891

Допоможіть будь-ласка знайти інтернет-ресурси та книжки (було б добре в електронному вигляді), де висвітлюється питання впливу податкової політики на ціноутворення та формування прибутку підприємства. Заздалегідь дякую.

Олег
2009-08-31
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Пропонуємо Вам ознайомитись з наступною літературою та інтернет-ресурсами:

65.42
Б44
Бєлявцев, М. І.
Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / М.І. Бєлявцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова ; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 332 с. - Бібліогр.: с. 274-275.

65.42
К60
Колесников, Олександр Володимирович.
Ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / О.В. Колесников ; Українська держ. академія залізничного транспорту. - 2-е вид., випр. та доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 144 с. : табл. - Бібліогр.: с. 135-136.

65.42
О75
Основи ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Верхоглядова [та ін.]. - К. : Кондор, 2007. - 252 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.25
Ш66
Шкварчук, Людмила Олександрівна.
Ціноутворення [Текст] : підручник / Л.О.Шкварчук ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Кондор, 2006. - 460 с. :
табл. - Бібліогр.: с.452-459 . -Предм. покаж.: с. 448-451.

65.29
В36
Верхоглядова, Н. І.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 384 с. - Бібліогр.: с. 368-370.

65.053
Г 70
Городня, Тетяна Анатоліївна.
Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Городня. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 284 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці розд.

65.29
К 90
Кулішов, Володимир Васильович.
Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Кулішов ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 208 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 203-205.

65.9(4УКР)29
М23
Манів, Зіновій Олексійович.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / З.О.Манів, І.М.Луцький. - К. : Знання, 2004. - 584 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5