Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-08-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=894

Підкажіть будь - ласка де можна знайти інформацію на тему "Організація управління центром по роботі з дітьми з девіантною поведінкою"?
Я можу користуватись вашою бібліотекою, якщо не являюсь студенткою міста ?
Дякую.

Тетяна Боровик
2009-08-31
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу, яку Ви можете отримати в читальній залі бібліотеки.
Для запису в бібліотеку потрібен паспорт, або документ, що його замінює і фотокартка. Запис коштує 10 грн. на рік.

65.27
Д44
Дивицына, Наталия Федоровна.
Социальная работа с детьми группы риска [Текст] : краткий курс лекций / Н. Ф. Дивицына. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 352 с. - (Краткий курс лекций для вузов). - Библиогр. в конце разд. - Библиогр. в подстроч. прим.

63.3(4УКР)621
І-18
Іваненко, Валентин Васильович.
Україна непівська: аналіз соціальних аномалій південного регіону [Текст] : монографія / В.В.Іваненко, І.В.Іщенко. - Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського нац. ун-ту, 2006. - 280 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с.229-259 . -Покаж.: с. 260-266.
Історія -- НЕП -- Соціальні наслідки -- Україна, 20 ст.
Девіантна поведінка -- Соціологія -- Україна


Борисова, Ірина.
" Важкі " дівчата [Текст] : дівчинка-підліток / І. Борисова // Шкільний світ. - 2006. - №7. - С. 5-6.

Гурлєва, Т. С.
Причини виникнення і перспективи попередження підліткової важковиховуванності [Текст] / Т.С. Гурлєва // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 7. - С. 6-10. - Бібліогр. : 9 назв.

Мусатенко, Ніна.
Важковиховуваність [Текст] : Психодіагностика та корекція / Н. Мусатенко // Психолог. - 2008. - берез. -. С.14 -17.

Челишев, і.
Потенційні можливості медіаосвіти в роботі з "важкими" підлітками [Текст] / і. Челишев // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 2. - С. 55-56

Лупаніна, С.
Чому "важка" дитина важка? [Текст] / С. Лупаніна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 3. - С. 48-50.

Афанасьєва, В. В.
Вплив сім"ї та школи на девіантну поведінку підлітка [Текст] / В. В. Афанасьєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2008. - № 4. - С. 43-50. - бібліогр.: 3 назви.

Синьов , В.
Встановлення психологічного контакту у вихованні неповнолітніх з девіантною поведінкою [Текст] / В. Синьов // Рідна школа. - 2009. - № 5-6. - С. 40-43. - бібліогр.: 4 назв.

Лазаренко, О.
Соціально-педагогічний аспект у профілактиці девіантної поведінки підлітків [Текст] / О. Лазаренко // Рідна школа. - 2009. - № 5-6. - С. 43-45 : табл. - Бібліогр.: 5 назв.

Дурманенко, Олександр.
Релігійність як фактор запобігання девіантній поведінці особистості [Текст] / Олександр Дурманенко // Соціальна психологія. - 2009. - № 2. - С. 160-166. - Бібліогр.:8 назв.

Манілов, Ігор.
Взаємозвя’язок сугестивності та акцентуйованості підлітків девіантів [Текст] / Ігор Манілов, Тетяна Дем’яненко // Соціальна психологія. - 2009. - № 3. - С. 138-146. - Бібліогр.: 5 назв.