Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-09-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=992

Доброго дня. Прошу допомогти знайти літературу по темі: " Проблемно-пошукові ситуації на уроках мови в початкових класах як мотиваційний компонент".

Філіпова Оксана
2009-09-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

74.26
Д 69
Дороз, Вікторія Федорівна.
Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Дороз ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т , Інститут філології. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 386 с. : табл. - Бібліогр.: с.376-385 та наприкінці розд.


К 74.26
П59
Порадник учителям української словесності [Текст] : використання інтерактивних методів навчання при викладанні укр. мови і л-ри в навч. закл. Іршавщини (з досвіду роботи районної творчої групи) : метод. посіб. / Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти ; редкол. І. С. Попович [та ін.]. - Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2007. - 268 с.


74.268.141.11
Г 82
Грибан, Галина Василівна.
Практикум з методики викладання української мови [Текст] : навч. посібник / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. - К. : Кондор, 2003. - 160 с.74.26
Ч 75
Чоповдя, Е. П.
Механізм розвитку пізнавальних інтересів і творчих можливостей учнів у процесі вивчення української мови та літератури [Текст] : метод. посіб. для вчителів та учнів загальноосвіт. шкіл, гімназій / Е. П. Чоповдя ; відп. за вип. А. М. Майдан. - Ужгород : [б. и.], 2001. - 104c.